Nuaskylän osakaskunta vapauttaa vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajat lupamaksuista vuonna 2024

Nuaskylän osakaskunta vapauttaa vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajat lupamaksuista vuonna 2024

15.1.2024

Nuaskylän osakaskunta vapauttaa vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajat lupamaksuista vuonna 2024.

Nuaskylän osakaskunta on tehnyt osakasten kokouksessa vuonna 2023 päätöksen vapauttaa kaiken osakaskunnan vesialueella tapahtuvan vapaa-ajan- ja kotitarvekalastuksen lupamaksuista. Vapautuksen tarkoituksena on kannustaa ihmisiä kalastusharrastuksen pariin sekä syömään kotimaista kalaa entistä enemmän. Vapautuksen myötä osakaskunnan vesialueella kaikki vapaa-ajankalastusmuodot ovat jatkossa sallittuja ja maksuttomasti toteutettavissa. Kaikkien Nuaskylän vesialueille kalaan aikovien tulee kuitenkin täyttää yhteystietonsa lomakkeeseen, jotta osakaskunnalla säilyy jatkossakin kokonaiskuva ja käsitys järvellä kalastavien määrästä. Yhteystietolomakkeen täyttäminen on edellytys osakaskunnan vesialueella kalastamiseen. Kalastuksenvalvojat tulevat vuoden 2024 aikana liikkumaan Nuaskylän osakaskunnan vesialueilla useampaan otteeseen.

Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kalastajat ovat toimittaneet yhteystietonsa osakaskunnalle sekä valvoa kalastuslain noudattamista mm.pyydysten merkitsemisessä. Osakaskunta tulee toimittamaan avovesikauden lähestyessä myös Nuasjärven venesatamiin aihetta koskevia infokylttejä. Infokylttien avulla pyritään varmistamaan, että tieto lupakäytäntöjen muutoksista saavuttaa kaikki kalastajat. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee kaikkea pyydyskalastusta sekä kalastusta useammalla vieheellä/vavalla. Nuaskylän osakaskunnan vesialueilla kuhan alamitta on 45 cm (LAPELY/401/5713-2020).Osakaskunta muistuttaa myös, että kalastuslainmukainen sallittu enimmäismääräverkkokalastuksessa muilla kuin kaupallisilla kalastajilla on 240 metriä. Kaupallisen kalastuksen luvat osakaskunnan vesialueille ovat jatkossakin maksullisia ja niidenmyöntäminen on Nuaskylän osakaskunnan hoitokunnan vastuulla. Lisätietoja antaa Nuaskylän osakaskunnan hoitokunnan puolesta Kainuun kalatalouskeskuksesta Jaakko Muurimäki,0440946557, jaakko@muikkusuomi.fi

Yhteystietolomake on täytettävissä Kalallakainuussa-sivustolla osoitteessa:https://kalallakainuussa.fi/kalastuslupa/

Muistathan suorittaa kuitenkin kalastonhoitomaksun! Lisätietoja kalastonhoitomaksusta osoitteesta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni