SEURAT JA SÄÄNNÖT

Jäsenseurat 2024

JÄSENSEURAT 2024
(tiedot päivitetty 7.2.2024)

Hevossuon Erä ry pj. Matti Kulju
050 369 7667, matti.kulju@vapaa-ajankalastaja.fi

Hyryn Vapakalastajat ry pj. Jouni Mäkeläinen, Metsäherrantie 7 a 5, 89400 Hyrynsalmi, 041 493 6724, ajtmakelainen@gmail.com
sihteeri:  Tuomo Turunen, Metsäherrantie 7a2 89400 Hyrynsalmi,040 5968 802, tumppi411@gmail.com

Kainuun Erä- ja Kalakaverit ry pj. Petri Komulainen, Nurmikantie 10 87500 Kajaani
044 300 8926, pj.kekkry@gmail.com
sihteeri: Teija Lipponen, Sarapolku 17 87500 Kajaani
044 574 3728, sihteeri.kekkry@gmail.com

Kajaanin Kalastuskerho ry pj. Alpo Husu, 044 336 1309,
sihteeri: Jorma Valtanen, Lenkkitie 15, 87250 Kajaani, 044 505 1147,
jorma.valtanen@meiliboxi.fi

Kajaanin Metsäveikot ry pj. Jouni Suutari, 040 823 0241, jouni.suutari@kajaani.net
sihteeri: Susanna Sonny, 050 518 7016, kajaaninmetsaveikot@gmail.com

Kajaanin Perhokerho ry pj. Kimmo Virtanen, Kuurnantie 79, 8 7200 Kajaani,
040 734 3609, kimmo.virtanen@vyh.fi
sihteeri: Juha Väisänen, Lehtikankaantie 31 as 1, 87500 Kajaani,
044 274 9557, juhavai@icloud.com

Kajaanin Vetouistelijat ry pj. Kari Haverinen,
040 969 7509, kari.haverinen@viesti.net
sihteeri: Hanna Kopsa, Niilonkatu 6 c10, 87200 Kajaani
050 591 1983, nestekoskiportti@gmail.com

Kalevalan Taimen ry pj.Marko Tihula, Vienantie 33, 88900 Kuhmo
044 326 6866, marko.tihula@gmail.com
sihteeri: Antti Vanninen, Kinttupolku 9, 88900 Kuhmo
044 041 2373, vannisantti@gmail.com

Kettukallion Erä ry pj. Juha Kovalainen, Sormustie 2 a, 87700 Kajaani,
050 567 7180, juha.kovalainen@kajaani.fi
sihteeri: Juha Kovalainen

Kontiomäen Kiiskenkiskojat ry pj: Jani Pyykkönen, Joutsenpolku 6, 87250 Kajaani
044 258 5538, jpyykkonen@gmail.com

Koutaniemen Metsästysseura ry pj. Mika Sirviö, Venäjänniementie 24 87800 Kajaani,
050 599 0524, mika.e.sirvio@gmail.com
sihteeri: Mika Korhonen, Parkinniementie 169A 87100 Kajaani,
040 512 9334, mika.korhonen@mhy.fi

Kuhmon Kalamiehet ry pj. Petri Forsblom, Autioniementie 73 88900 Kuhmo,045 800 6165, kuhmonkalamiehet@gmail.com
sihteeri: Petri Forsblom, Autioniementie 73 88900 Kuhmo,
046 551 9750, kuhmonkalamiehet@gmail.com

Kuhmon Perhokalastajat ry pj. Timo Mäkisalo, Urheilukatu 17, 88900 Kuhmo,
040 508 1569, timo.makisalo@gmail.com
sihteeri: Tapani Huotari, Pitkospolku 10, 88900 Kuhmo, 0440 887 743
tapsa.huhuu@gmail.com

Kuivajärven Eränkävijät ry pj. Tommi Niskanen, Hulkonniementie 6, 89800 Suomussalmi kk
040 555 639, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
sihteeri: Mika Karhunen, Koutaniementie 753, 87800 Kajaani
040 838 7913, mika.karhunen83@gmail.com

Puolangan Pystypilkkijät ry pj. Rauno Oikarinen, Kyöstinpolku 6, 89200 Puolanka, 0400 197 847 sihteeri: Reijo Heikkinen, Valkamankuja 4 , 89200 Puolanka,
040 744 5369. reijo.a.heikkinen@hotmail.com

Somervaaran Eränkävijät ry pj. Mikko Toiviainen, Kajaanintie 80A, 88380 Mieslahti, 0400 690 025,m.toiviainen@pp.inet.fi
sihteeri: Juha Kettunen, Vuoreslahdentie 929, 050 592 3238, juha-antero@hotmail.com

Sotkamon Kalamiehet ry pj. Reino Okkonen, Katajatie 7 A2, 88610 Vuokatti,
050 384 5905, reino.okkonen@gmail.com

Suomussalmen Perhokalastajat ry pj. Antti Holappa, Säröspinontie 5, 89600 Suomussalmi
040 762 3079, anttiholappa@hotmail.com
sihteeri: Kimmo Laine, Viitostie 186 89600 Suomussalmi
040 727 3986, kimmo.laine114@gmail.com

Survarit ry pj. Risto Rautiainen, Loikkalantie 35, 87950 Kuluntalahti
050 411 6068, risto.rautiainen5@hotmail.com
sihteeri: Matias Torvinen, 044 200 5884, massutorvinen19@gmail.com

Vuokin Erämiehet ry pj. Hannu Rautiainen, Rasintie 4, 87830 Nakertaja
040 545 6172, hannu.rautiainen@metso.com
sihteeri: Olavi Kovalainen, Kovalantie 3 a, 89830 Ala-Vuokki,
040 531 7026, vokovalainen@gmail.com

XXX- Fishing Club Paltamo ry Jokirannantie 4 C 1088300 PALTAMO entisetnuoret2015@gmail.com  Yhteyshenkilö: Janne Mikkonen janne.mikkonen@uniqair.fi Rehjantie 1 B 587200 Kajaani

Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi.

Piirin kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä käytetään suomea.

 

Piiri on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n – Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf:n, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusjärjestöksi, jäsen ja toimii piirinä Kainuun alueella, jonka rajat keskusjärjestön vuosikokous vahvistaa.

 

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §

Piirin tarkoituksena on

– yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistyksiä ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia yhdyssiteenä niiden ja keskusjärjestön välillä,

kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria,

– edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa sekä

– huolehtia alueensa vapaa-ajankalastajien ja -kalastuksen eduista.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

– ohjaa ja neuvoo 2 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten perustamista ja toimintaa,

– toimii yhteistyössä kalastusviranomaisten kanssa ja osallistuu kalastuslainsäädännön määrittelemällä tavalla vapaa-ajankalastajien edustajana kalataloushallintoon,

– edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa,

– tekee selvityksiä ja aloitteita kalastuksen ja kalavesien kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi,

– tekee vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin parissa järjestämällä kilpailuja, tilaisuuksia ja julkaisemalla harrastukseen liittyvää materiaalia,

– perehdyttää vapaa-ajankalastajia kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä,

Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi piiri voi

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

– toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja

– harjoittaa alaansa koskevaa kustannustoimintaa.

– omistaa, ylläpitää ja vuokraa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesialueita sekä virkistyskalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön ja

– järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksia.

 

Jäsenyys

4 §

Piirin varsinaisia jäseniä voivat olla sääntöjen 2 §:n tarkoittamat vapaa-ajankalastajien rekisteröidyt yhdistykset ja muut kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät oikeuskelpoiset yhdistykset, jotka piirin hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseniksi.

Piirin kannatusjäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka piirin hallitus hakemuksesta jäseniksi hyväksyy.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi piirin kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut keskusjärjestön ja piirin toimintaa.

 

 

5 §

Jäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Piirin hallitus voi erottaa jäsenen piiristä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on piiriin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään keskusjärjestössä, piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut keskusjärjestöä ja piiriä tai ei enää täytä laissa taikka piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.

Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu, jos se on erääntynyt maksettavaksi ennen jäsensuhteen päättymistä.

Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös piirin kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.

 

6 §

Varsinaisilta jäseniltä jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää piirin syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

Piirin hallitus

7 §

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu piirin syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 6 – 12 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on vuosittain kolmasosa hallituksen jäsenistä, jotka kahtena ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa välittömästi valinnan tapahduttua. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee piirin kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

8 §

Hallituksen tehtävänä on

– johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella kuuluvat hallitukselle,

– kutsua koolle piirin kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset,

– pitää jäsenluetteloa piirin jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä keskusjärjestölle.

– ottaa ja vapauttaa piirin toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt,

– suunnitella ja valmistella piirin toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia ja jaostoja, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa ja

– hoitaa kaikki ne piirin asiat, joita ei näissä säännöissä ole erikseen määrätty piirin kokouksen hoidettavaksi.

 

Nimen kirjoittaminen

9 §

Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan piirin nimen yksin.

 

Tilikausi ja tilintarkastus

10 §

Piirin tilikausi on kalenterivuosi.

Piirin tilit tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 28. mennessä, joiden tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15. mennessä.

 

Piirin kokoukset

11 §

Piiri pitää vuosittain kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää, hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta piirin hallitukselle.

 

12 §

Ilmoitus piirin kokouksesta on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 14 vuorokautta ennen kokouksen pitämistä.

Asia, jonka piirin varsinainen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa on esitettävä hallitukselle 30 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu esityslistoineen ja tarpeellisine liitteineen on postitettava jäsenille 14 vuorokautta ennen kokousta.

 

13 §

Piirin päätösvaltaa kokouksissa käyttävät piirin varsinaisten jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Jäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenyhdistyksen kutakin alkavaa 25 henkilöjäsentä kohti, joiden osalta on edellisen vuoden loppuun mennessä maksettu jäsenmaksu piirille. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Jäsenyhdistys voi myös valita vähemmän edustajia käyttämään äänioikeutta.

Kannatusjäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta.

 

Piirin kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokoukselle yksi tai useampia puheenjohtajia, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat

– päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille

– hyväksytään kokouksen työjärjestys

– päätetään tilintarkastajille, hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavista korvauksista ja palkkioista

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

– valitaan hallituksen puheenjohtaja

– valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle ja eronneiden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi

– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

– valitaan piirin edustajat keskusjärjestön kokouksiin

– päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista

– keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokoukselle yksi tai useampia puheenjohtajia, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat

– päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille

– hyväksytään kokouksen työjärjestys

– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

– päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

– päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista

– keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista

 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

 

 

Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

15 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta.

Sääntömuutoksista on ilmoitettava keskusjärjestölle.

 

Piirin purkautuessa käytetään sen varat keskusjärjestön tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Piirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni